Gấu bông Stitch

gấu bông stitch

Gấu bông Stitch ra đời từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Lilo & Stitch. Được tạo hình là một sinh vật lạ lạc với thế giới loài người. Stitch may mắn được cô bé Lilo chăm sóc và dạy những bài học vô cùng ý nghĩa.

Xem tất cả 15 kết quả